Referencer og undersøgelser


Høj kvalitet kombineret med mange års erfaring

Støtte til kliniske forsøg

Odense Universitetshospital gennemfører et omfattende klinisk forsøgsprogram: CAREforCOLON, der evaluerer alle vinkler af tarmkapselendoskopi for at forstå dens anvendelighed til screening for kolorektal cancer.

CorporateHealth støtter disse forsøg med end-to-end VCE-tjenester

Aktuelle kliniske forsøg

ouh blue logo 9cf397ab

CAREforCOLON
Trial I

250 patienter back-to-back kapselendoskopi vs. koloskopi

Fra juni 2015 til maj 2016 har vi støttet en videnskabelig undersøgelse for at sammenligne en traditionel koloskopi med en hjemmeafleveret kolonkapselendoskopi. Gennemført Odense Universitetshospital og i samarbejde med Medtronic og sundhed.dk modtog 250 fynske patienter med en positiv afføringstest (iFOBT) både en kapsel screening samt en traditionel koloskopi.

Resultaterne af denne undersøgelse er i øjeblikket ved at blive analyseret af forskergruppen og vil snart blive offentliggjort. Bliv hængende for det, vi tror, vil være spændende nyheder for alle, der leder efter et alternativ til standard risikostratificering for kolorektal cancer.

syddanmark 3c083adb

CAREforCOLON
Trial III

Fra juni 2016 til august 2017 blev der gennemført et andet klinisk forsøg, hvor CT-kolonografi blev sammenlignet med Tele-Medical Colon Capsule Endoscopy. Ligesom i forsøg I modtog patienterne en back-to-back-behandling. Denne gang blev 100 patienter, der havde en ufuldstændig koloskopi og ville være blevet planlagt til en opfølgende CT-kolografi, inviteret til at deltage i dette studie.

Igen under ledelse af Odense Universitetshospital og i samarbejde med Medtronic og sundhed.dk stod CorporateHealth for patientstyring og videoanalyse.

Alle patienter var blevet rekrutteret fra koloskopicentret i Nyborg, Danmark.

syddanmark 3c083adb

CAREforCOLON
Trial Booster

Som en del af CAREforCOLON-programmet blev der gennemført et GCP-kompatibelt forsøg med 180 patienter for at vurdere forskellige booster-agenser.

Ud over en omfattende rensning af tarmen er det andet vigtige succeskriterium for en komplet tarmkapselendoskopi kapseludskillelse af kapslen. For at lette kapslens bevægelse gennem tarmen med en hastighed, der hverken er for hurtig (så man går glip af vigtige fund) eller for langsom (så batteriet løber tør, inden det når analventilen), anvendes et boostermiddel til at stimulere motiliteten. For at sammenligne forskellige midler blev patienterne i dette forsøg opdelt i tre kohorter, som alle fik en tarmkapselendoskopi af CHI, men med forskellige medicineringsregimer, som de skulle tage efter at have slugt kapslen.

Som alle de andre forsøg i CAREforCOLON-programmet blev dette forsøg ledet af Odense Universitetshospital i samarbejde med Medtronic og sundhed.dk, CorporateHealth stod for patientstyring og videoanalyse.

Lidt baggrund

Køretid

Efter at den første undersøgelse nu er afsluttet, er flere undersøgelser under forberedelse. Men via vores lægehus i Hamborg og afhængigt af dine omstændigheder kan video-kapselendoskopi leveres i dag via vores lægehus i Hamborg.

Hjemmeleveret

Mens det mange gange tidligere er blevet bevist, at kolonkapselendoskopi (CCE) er næsten lige så nøjagtig som en invasiv koloskopi, så vi i CAREforCOLON Trial I specifikt på resultaterne i en gruppe screeningspatienter med et positivt resultat, som brugte CCE i hjemmet i stedet for at udføre proceduren i en praksis eller klinik.

En patient, der indvilligede i at deltage, gennemgik en standard Home-Delivered Colon Capsule Endoscopy af CorporateHealth og modtog straks næste dag – uden behov for yderligere udrensning – en koloskopi på Odense Universitetshospital i Nyborg. Hverken det diagnostiske team fra CorporateHealth eller specialisterne fra OUH kendte resultatet af den anden procedure, før begge blev gennemført, for at undgå enhver bias.

Efter sammenligning af resultaterne blev patienten informeret om resultatet og fik en yderligere samtale om eventuel opfølgning, hvis det var nødvendigt. I mellemtiden analyserer det videnskabelige undersøgelseshold HD-CCE’s nøjagtighed i forhold til koloskopi ud fra alle de indsamlede data.

Klinisk praksis

CCE er godkendt i hele Europa, Japan, Canada og andre lande som en brugbar procedure til screening for kolorektal cancer. Indtil for nylig har anvendelsen af denne metode været begrænset af manglende klinisk dokumentation og manglende evne til at levere en omkostningseffektiv service af høj kvalitet til store befolkningsgrupper.

Det kliniske forsøgsprogram CAREforCOLON gennemførte de ovennævnte forsøg for at tilvejebringe en baseline, der viser, hvor godt CCE kan sammenlignes med traditionel koloskopi og CT-kolonografi. Ved at levere forsøgsprocedurerne som en tjeneste blev deres anvendelighed i klinisk praksis valideret. Et fjerde, afgørende forsøg med over 2.000 patienter i det nationale danske tarmkræftscreeningsprogram er afsluttet i forundersøgelsesfasen og begynder rekruttering af patienter i sommeren 2020.

For at gennemføre en robust evaluering af levering af serviceydelser blev det skotske kapselprogram i Skotland – SCOTCAP – lanceret i juni 2019 og afsluttet efter næsten 500 patienter i april 2020. Her fik symptomatiske og overvågningspatienter en administreret CCE-tjeneste, som CHI leverede i samarbejde med Medtronic og NHS Skotland. Målet var at vurdere muligheden for at udrulle denne tjeneste i hele Skotland. Denne plan er i øjeblikket ved at blive iværksat.

Hvad er videokapselendoskopi? En flot animation.

Fra kablet til trådløs Prof. Owen Epstein fra Royal Free Hospital i London er en anerkendt ekspert i videokapselendoskopi. Som en hyppig underviser har han sammensat denne lille animation for at forklare, hvad denne innovation egentlig er…

Home  |  Contact  |  Jobs  |  News
Business Terms  |  Privacy  |  Legal  |  Cookie notices

© 2022 – CorporateHealth International ApS -
All Rights Reserved | Currently offered only in select countries

Our recent certifications

Follow us